Arena

Chłodna

Chwiałkowskiego

Dmowskiego

Drużbackiej

Dwa tory

Findera

Gąsiorowskich

Głogowska

Górczyńska

Górecka

Hetmańska

Hibnera

Kasprzaka

Kolejowa

Krauthofera

Lodowa

Łukaszewicza

Małeckiego

Targi

Park Kasprzaka

Park Wilsona

Potockiej

Rynek Łazarski

Sczanieckiej

Śniadeckich

Winklera

Wyspiańskiego

Zatorze
 

Łazarskie ulice - galeria


W galeriach, umieszczonych na tej stronie internetowej zamieszczam około 500 fotogramów, wykonanych w latach 1967 - 1969 na poznańskim Łazarzu. Nie jest to jednak ani pełny, ani wszechstronny obraz mojej dzielnicy. Jak już wspomniałem wyżej, nie miałem zamiaru publikować tych zdjęć, więc kierowałem obiektyw tam, gdzie widziałem coś osobliwego, co mnie zafrapowało. Nie dążyłem do żadnego określonego celu, który wymagał by, aby sfotografować to, co obiektywnie zasługiwało na utrwalenie na filmie.

Zbiór tych zdjęć jest więc bardziej obrazem moich zaskoczeń, niespodzianek jakie pojawiały się z nagła na łazarskich ulicach i polach, niż fotografią piękna, nastroju, rozkładu świateł i cieni, budzących wrażenia estetyczne. Nie ma także na tych zdjęciach zwykłych łazarzan, czyli 99% mieszkańców naszej dzielnicy. Oczywiście, takie nagromadzenie niecodziennych postaci jest karykaturą rzeczywistości, ale, jak każda karykatura ma u swego źródła prawdziwy model.

Chcę jednak na zakończenie wyrazić nadzieję, że mimo tych wszystkich wad zbiór nie sprawi zawodu tym z Państwa, którzy zechcą przebrnąć przez jego zawartość. Naciskając spust migawki zawsze kierowałem się emocjami, więc przypuszczam, że tych uczuć rozbawienia, współczucia, czy gniewu nie zagubiłem gdzieś po drodze i że staną się również, poprzez ekrany komputerów, Państwa udziałem.

Jan Kurek